Wydział Informatyki

Urząd Miasta Torunia

  Kody CPV

Zakres działań wydziału(*)

Podstawowym zadaniem wydziału jest dostosowanie nowych technik teleinformatycznych wraz ze zmieniającymi się przepisami do realizacji zadań urzędu oraz utrzymanie systemów informatycznych w sprawności, w celu stworzenia właściwych warunków pracy, umożliwiających pracownikom urzędu wywiązywanie się z powierzonych im zadań.
Do zadań w szczególności należy: *Na podstawie: Zarządzenie nr 52 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13.03.2013r.
Copyright © 2013 - 2018 Grzegorz Hrynek Wydział Informatyki, Urząd Miasta Torunia. Polityka Cookies